Programok

Az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták, életmód elterjesztése, az életminőség javítása, annak érdekében, hogy ez egészséges életmód, a rendszeres mozgás, az egészséges táplálkozás, az élvezeti szerek mértékletes használata beépüljön a helyi közösség értékeibe.A programokkal elérni kívánt cél, hogy az egyéni magatartásmintákat fejlessze, terelje az egyre egyészség-tudatosabb formák felé, hiszen közismert, hogy a betegek is akkor gyógyíthatók a leghatékonyabban, ha aktívan, tudatosan és értő módon együttműködnek orvosaikkal. Arról pedig nem is beszélve, hogy az egészségi állapot megőrzése olcsóbb és hatékonyabb megoldás, mint annak helyreállítása. A település polgárai alapvető általános célként a településen élők (elsősorban a felnőtt, munkaképes korú lakosság) egészségi állapotának, életminőségének javítását tűzik ki. Azt gondoljuk, hogy a biológiai adottságokon kívül főleg a hozzáálláson, az egészség megőrzésére tett erőfeszítéseinken múlik egészségünk, ezért az egészségtudatos életvitel kialakítását tartjuk elsőrendű feladatunknak és stratégiai célunknak.