Egészségesebb település lesz Zalaszentiván

Az Élhetőbb Zalaszentivánért Közhasznú Egyesület az Új Magyarország Széchenyi Terv, Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-6.1.2-11/1 – „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek” felhívás keretében 8.556.056 forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt az Európai Unió és a magyar állam társfinanszírozásában valósul meg.

A program fő célkitűzésLogoe olyan életmód-programok megvalósítása, melyek lehetővé teszik a lakosság egészségi állapotának és életminőségének javítását, ezzel hozzájárulva az elkerülhető halálozások, megbetegedések, fogyatékosságok megelőzéséhez, csökkentéséhez. A pályázat megvalósításával erősíteni szeretnénk a helyi aktivitást, önszerveződést, mely a programok továbbélését teszi lehetővé, s hozzájárul újabb helyi közösségek létrejöttéhez.

A projekt első lépéseként települési egészségtervet készítünk, mely felméri a lakosság egészségi állapotát és tartalmazza a közeljövőben megvalósítandó feladatokat. Terveink szerint a projekt eredményeképpen a programban résztvevők már rövid idő alatt elsajátítják egészséges életvitelhez szükséges készségeket, bővül az ehhez szükséges tudásmennyiségük, javul az egészségük iránti felelősségérzetük és az öngondoskodási képességük, továbbá erősödnek az egészséges életmód iránt elkötelezett helyi közösségek és javulnak a társas támogatások. Mindezek hosszabb távon hozzájárulnak a lakosság életminőségének javulásához és az egészségben eltöltött életévek számának növeléséhez. A program a teljes lakosságot érinti, az óvódás korúaktól az idősekig. A programok között egészségi állapotfelmérések, ismeretterjesztő előadások, klubfoglalkozások kapnak helyet. A színes, az egyesület célcsoportjainak érdeklődésére számot tartó rendezvények az egészséges életmódról és táplálkozásról, a stressz-kezelésről, a testmozgásról és aktív életmódról, és a mindennapi testápolás fontosságáról szólnak. A projekt nemcsak elméleti ismeretek átadására törekszik, hanem egészségnapok, sportversenyek, és sportfoglalkozás keretei között aktívan meg is mozgatják a célcsoportokat. A programokon való részvétel ingyenes, az aktuálisan megrendezésre kerülő eseményekre, foglalkozásokra meghívókkal, illetve a honlapon közzétett cikkekkel hívjuk fel a figyelmet.

A projekt zárására várhatóan 2014. augusztus 31-én kerül sor.